K V A R T E R E T

LYCKEBO

Kvarteret

LYCKEBO


FLÄKT OCH VENTILATION


Varje lägenhet har eget ventilationsaggregat som sitter bakom fläktkåpan. Det finns två filter som ska bytas varje år, detta ordnar Magnus eller Thord. Ventilationen är sammanbyggd med köksfläkten som egentligen är ett spjäll.


Från vänster till höger fungerar manöverpanelen enligt följande:


Först finns symbolen för hela lägenhetsventilationen. De tre lamporna indikerar lägena ”borta”, ”hemma” och ”forcerad”. ”Bortaläget” har vi kopplat bort då lägenheten på denna lilla effekt blir för dåligt ventilerad och fuktproblem kan uppstå.


Vill ni öka ventilationen i lägenheten kan ni tillfälligt trycka igång ”forcerad” ventilation vilket är den högra lampan. Denna är då på i 60min varefter ventilationen återgår till det mittre normalläget.


Därefter finns symbolen för spjäll dvs köksfläkten där de tre lamporna indikerar tiden 30, 60 eller 120min. Vid fjärde trycket stängs spjället.


Vill man ha extra mycket fläkt över hällen så ska spjället vara på och lägenhetsventilationen tryckas upp till ”forcerad”. Observera att det tar 10-12 sekunder innan fläkten når full effekt.


Filtret till köksspjället bör tas ner och tvättas med ljummet vatten och diskmedel med jämna mellanrum beroende på hur mycket mat man lagar.


Sista lampan är fläktbelysningen.


#KVLYCKEBO

EST. 2017

Kvarteret Lyckebo AB

Copyright @ All Rights Reserved