K V A R T E R E T

LYCKEBO

Kvarteret

LYCKEBO


VÄGGAR OCH UPPHÄNGNING


UPPHÄNGNING

Att sätta upp saker på väggarna även i en hyreslägenhet tycker vi är en mänsklig rättighet och bidrar självklart till god trivsel. Kom dock ihåg att den dagen du lämnar lägenheten är det din skyldighet att återställa allt i det skick det var när du flyttade in så därför kommer här lite information som kan vara till hjälp.


VÄGGARNA

På Lyckebo har vi tre typer av väggar i varje lägenhet.

  • Lägenhetsavskiljande vägg
  • Yttervägg
  • Innervägg

Se information nedan för varje väggtyp.


LÄGENHETSAVSKILJANDE VÄGG

Dessa väggar är alltid gjuten betong och svårast att sätta upp saker på. Lätta saker kan hängas på liten stålspik. För tunga saker måste man borra med slagborrmaskin, plugga och skruva. Kontakta info@kvlyckebo.se om ni vill ha hjälp med detta.


YTTERVÄGG

På insidan är en gipsskiva fäst på liggande träreglar med 45cm mellanrum. Det betyder att du har en regel liggande utefter golvet, en på 45cm höjd, nästa på 90cm osv. Försök alltid hitta en träregel att spika eller skruva i! Om detta inte låter sig göra så finns speciella gipspluggar. Knacka in pluggen en knapp cm sedan tar du en stor stjärnskruvmejsel och skruvar in pluggen medurs tills framkant är i kant med väggytan. Därefter skruvar du i den medföljande skruven och hänger upp din tavla eller vad det nu kan vara för trevligt.


INNERVÄGGAR

Hanteras på samma sätt som yttervägg men här är träreglarna stående med 45cm mellanrum. Kolla var golvlisten är spikad så hittar du oftast regeln!
#KVLYCKEBO

EST. 2017

Kvarteret Lyckebo AB

Copyright @ All Rights Reserved